Disclaimer

Offertes Aannemer BV doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites wordt verstrekt fouten bevat. Zo ook op deze website. De garantie dat de website geen fouten bevat kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Offertes Aannemer BV niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dit kan via het contactformulier

Rechten

Alles wat op de websites van Offertes Aannemer BV staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de websites van Offertes Aannemer BV mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Offertes Aannemer BV niks van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Offertes Aannemer BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Offertes Aannemer BV staat.